Lovverk og styringsdokumenter

Vi har et lovverk med styrende dokumenter som skal være retningsgivende for barnehagens drift. Sammen med Ulna sine styringsdokumenter og kompetanseverktøy, samt kommunens planer gir dette oss retning og mening for arbeidet i barnehagen. Du kan trykke på de ulike illustrasjonene for å lære mer.

 FNs Barnekonvensjon

 

 Barnehageloven

 

 Rammeplan for barnehager

 Forebygging og håndtering av mobbing og krenkelser

 Veileder - "Se meg, vær der for meg"

 

«Barn er budbringer – en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager»