Samarbeidspartnere

Tett samarbeid med foreldregruppen og aktiv medvirkning er viktig for å sikre et barnehagetilbud av høy kvalitet. Et godt samarbeid med barnets hjem er essensielt for at barnehagen skal kunne gi barna en best mulig hverdag.