Ansatte

Solsikkene Vest

Linn Eli Mosby

Stilling: Pedagogisk leder

Linn Eli er utdannet barnehagelærer og er ansatt som pedagogisk leder i barnehagen.

Geir Werner Hagen

Stilling: Fagarbeider

Geir er ansatt som pedagogisk medarbeider i 100% stilling.

Hedvig Opheim

Stilling: Medarbeider

Hedvig er ansatt hos oss som barnehageassistent.

Solsikkene Øst

Martine Frankmo Ørum

Stilling: Pedagogisk leder

Martine Ørum er utdannet barnehagelærer og er under utdanning til montessoripedagog. Martine er ansatt som pedagogisk leder i 100% stilling.

Åse Schumann-Olsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Åse er utdannet aktivitør og er ansatt som pedagogisk medarbeider. Hun jobber 4 dager i uken.

Mariann Uldal

Stilling: Fagarbeider

Mariann er utdannet barne- og ungdomsarbeider og er ansatt i 100% stilling.

Spirene

Merete Knutsen

Stilling: Pedagogisk leder

Merete er utdannet barnehagelærer og montessoripedagog, og er ansatt som pedagogisk leder i 100% stilling. Merete har også videreutdanning i Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner. Merete studerer spesialpedagogikk ved siden av jobb her i Villa Snøringsmoen.

Eirin Schmidt

Stilling: Barnehagelærer

Eirin er utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk og er ansatt i 100% stilling som barnehagelærer. Eirin er under utdannelse til å bli montessoripedagog for barn i alderen 0-3 år.

Sigrun Jakobsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Sigrun er ansatt som pedagogisk medarbeider i 80% stilling.

Hege Ellefsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Hege Ellefsen er ansatt som pedagogisk medarbeider i 100% stilling.

Cemile Tumenci

Stilling: Fagarbeider

Cemile har fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og er ansatt i 100% stilling på Spirene.

Andre ansatte

Astrid Schmidt

Stilling: Daglig leder
400 83 355
astrid.schmidt@ulna.no

Astrid er Daglig leder i 100% stilling Hun er utdannet førskolelærer og montessoripedagog, Hun har tatt nasjonal styrerutdanning og fremmedkulturell forståelse ved Universitetet i Agder. Får tiden tar hun videreutdanning i veiledning ved UiA

Bente Gjertsen

Stilling: Kjøkkenassistent

Bente Gjertsen er ansatt i en 50% stilling som kjøkkenmedarbeider. Her jobber hun 4 dager i uken - tirsdag til fredag hver uke.