Spirene

Spirene er en småbarnsavdeling med barn i alderen 10 måneder til 3 år. Her står barnets trygghet, selvstendighet og mestring i fokus. Avdelingen er godt tilrettelagt for de minste barna med møbler i barnas høyde, og et godt utvalg av variert materiell som er tilgjengelig for barna til enhver tid. Barna velger selv hva de vil holde på med, noen maler, noen leser bøker, noen jobber med montessorimateriell, mens andre vanner blomster eller mopper gulvet.