Kontakt

Vi mangler for øyeblikket kartdata for denne barnehagen.

Besøks- og postadresse:
Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage
Lofthus 22/24
4790 Lillesand

Mailadresse
Administrasjon - villasnoringsmoen@ulna.no    
Avdeling Solsikkene - solsikkene@ulna.no 
Avdeling Spirene - spirene@ulna.no 

Fakturaadresse:
Villa Snøringsmoen AS
Lofthus 22/24
4790 Lillesand

EHF-faktura: org.nr 930092304

mb.33759@xledger.net 

Besøksadresse

Villa Snøringsmoen
Lofthus 24
4790 Lillesand

Postadresse

Villa Snøringsmoen
Lofthus 24
4790 Lillesand

Telefon

Hovednummer:37 27 35 50
Spirene:464 17 165
Solsikkene Vest:464 17 163
Solsikkene Øst:464 17 161

Daglig leder

Astrid Schmidt
Tlf: 400 83 355
E-post: astrid.schmidt@ulna.no