Frisk nok eller syk?

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre.

Forkjølelse, halsbetennelse og ørebetennelse er nesten dobbelt så vanlige hos barnehagebarn sammenliknet med barn som ikke går i barnehage. Mage/tarm-infeksjoner er opp til tre ganger så vanlig hos barnehagebarn. I tillegg oppstår det stadig vekk utbrudd i barnehager av blant annet hodelus, brennkopper og ulike utslettsykdommer.

Spredning av smitte i barnehager skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontakt mellom barna.

Når er barnet ditt friskt nok til å gå i barnehage, og når bør det bli hjemme?
Som forelder vil man gjennom barnehagetiden mange ganger stille seg spørsmålet; ”er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag?” Hensikten med med dette innlegget er å gi dere foreldre nyttig informasjon som kan gjøre det enklere for dere å avgjøre dette.
For å avgjøre om barnet kan gå i barnehagen eller om det bør være hjemme, skal en alltid ta utgangspunkt i barnets behov. Å være syk i barnehagen er ikke det samme som å være syk hjemme. I barnehagen er aktivitetsnivået høyt og vi har ikke bemanning nok til å gi syke barn den omsorg og oppfølging de trenger.

Et sykt barn med nedsatt allmenntilstand, krever som regel mye oppmerksomhet fra de voksne og følgelig blir en voksen opptatt med dette barnet det meste av dagen. Dette vil igjen gå utover de barna som er friske og klare for full fart og lek gjennom en hel dag.

Barnet kan være i barnehagen når det er så opplagt at det orker å delta i vanlige aktiviteter og kan være ute.

Så hva er nå egentlig allmenntilstand?

Som mor eller far er du ekspert på ditt barn og kan gjøre den rette avgjørelsen på hjemmeplan. Personalet som daglig ser barnet i en gruppe med andre barn, har til oppgave å bedømme om barnet klarer å være med i gruppefellesskapet eller ikke.
Mange ganger kan et barn være aktivt hjemme, men orker likevel ikke å være med i leken i barnehagen. Barnehagen må av den grunn også vurdere barnets allmenntilstand når det gjelder å avgjøre hvorvidt barnet skal være hjemme eller ikke.

Dårlig allmenntilstand kan beskrives med at barnet er slapt, har dårlig matlyst, sover dårlig og ikke orker å delta i lek. Dersom barnet har høy feber i løpet av natten, vil det som regel være til det beste for barnet at det får være hjemme påfølgende dag, derfor anbefaler vi at barnet skal være hjemme en feberfri dag.

Etter lengre tids sykdom kan det være greit at barnet får en kortere dag i barnehagen den første/de første dagene eller får en ekstra dag hjemme. Både dere som foreldre og vi som barnehagemedarbeidere kan bli usikker på om barnet kan gå i barnehagen eller ikke, selv med FHI sin veileder. Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt med barnehagepersonalet, helsesøster eller lege om dere er usikre ved de enkelte sykdomstilfellene.

Dere finner en veileder på FHI (Folkehelseinstituttet) sin nettside for når et barn bør være hjemme og når det kan gå i barnehagen. Trykk på linken for å komme til rett sted.