Litt om byggets historikk

Villa Snøringsmoen ble i sin tid opprinnelig bygget av kjøpmann og skipsreder Lars Hammer jr. i 1867. Det var i den tiden skipsbygging og trelast som gav byen vekst. Snøringsmoen ble tegnet av den landskjente arkitekten Conrad Fredrik von der Lippe, og byggmesteren var den tyske Johan Gottlieb Heinecke fra Grimstad.

I 1870 fullfører skipsreder og stortingsmann Johannes Andreas Henschien de planene arkitekten i sin tid la frem for Lars Hammer jr. I denne tiden ble også uthuset med bryggerhus bygget (det som nå inneholder avdelingene Låven og Bambini), og det beskrives at det inneholdt «skaarsteen, bagerovn, stald, 2 lokumer (utedoer), fjøs, hønsehus, lade, laave, saltebod og vedskjul». Rundt eiendommen ble det satt opp et to meter høyt plankegjerde, og ved inngangen til gårdstunet ble det bygget en stor og staselig port.  

Etter at bygningen hadde stått tomt i 5 år, kjøpte Else "Sprossa" Rønnevig Villa Snøringsmoen i 1984 og brukte mange år på å restaurere eiendommen i tett samarbeid med håndverkere fra nær og fjern.

I dag drives det barnehage her, i en bygningsmasse med masse kulturhistorie og stor variasjon på de forskjellige avdelingene som vi kaller Spirene (som er i hovedhuset) og Solsikkene (hvor det tidligere uthuset, bryggerhuset, hønsehuset, utedoen mm holdt til)

Vi er stolt av å holde til på et sted med så mye historie og som har vært en stor del av Lillesand og dets historie med skipsfart, trelast, mattradisjoner og byggeskikk.