Vedtekter

Fra 01.01.2023 skal alle private barnehager driftes som egne selskap. Vi i ULNA har gått fra å være et felles selskap til å bli selvstendige aksjeselskap. Det er derfor gjennoført små endringer i vedtektene så det samstemmer med nytt organisasjonsnummer og selskapsform. 

Nye vedtekter finner du HER. De er gjennomgått av barnehagens SU og nytt styre for Villa Snøringsmoen as.