Sommerfest i barnehagen

Torsdag 15 juni inviterer vi alle barn med familie til sommerfest. Det er en fin dag og en vemodig dag. Her skriver jeg litt om tanker opp mot fest-dagen.

Hvert år inviterer vi alle familiene i barnehagen til sommerfest for å få en fin avslutning på barnehageåret. 

De barna som skal begynne på skole til høsten får med seg en rosebusk hver og et "diplom" fra barnehagen. Rosebusken må stelles, vannes, settes i rett forhold for akkurat den planten for at den skal blomstre på sitt beste. Dette er et symbol på hvordan vi har forsøkt å tilrettelegge for det enkelte barn i barnehagen. 

Hvert år inviterer vi alle familiene i barnehagen til sommerfest for å få en fin avslutning på barnehageåret. 

De barna som skal begynne på skole til høsten får med seg en rosebusk hver og et "diplom" fra barnehagen. Rosebusken må stelles, vannes, settes i rett forhold for akkurat den planten for at den skal blomstre på sitt beste. Dette er et symbol på hvordan vi har forsøkt å tilrettelegge for det enkelte barn i barnehagen. 

Når en rose ikke vokser slik den skal må vi se på miljøet rundt. Er det noe vi kan tilføre eller ta bort i miljøet? Trenger planten en annen form for næring enn det vi gir den? Hvordan er vekstvilkårene? 

Gjennom kunnskap, erfaring, refleksjon og tilbakemeldinger, er det god sjans for at man kan få det til. Dersom vi ikke får det til så godt som vi hadde ønsket, så er det viktig å ta med seg erfaringene man har gjort seg, og lære av de. 

Det blir en flott fest, det er jeg sikker på, men også en vemodig stund. Det er emosjonelt å si farvel til barn med familier som har vært en så stor del av hverdagen vår. Noen ser vi igjen fordi de har småsøsken, mens andre starter et helt nytt kapittel i livet sitt. 

Det er alltid spennende å treffe på barn (og etter hvert voksne) som vi har fått delt noen år med her i barnehagen. Vi har hatt ungdom i praksis og "gi en dag"-aksjoner, russ som kommer på besøk når vi har mai-fest, vi har til og med noen som har blitt foreldre og har valgt oss som barnehage til sine barn. Da kjenner vi oss heldig! Heldig som får treffe barn igjen som husker barnehagen sin og som har lyst til å komme innom igjen etter mange år.  

Tusen takk til alle dere foreldre som lar oss få tilbringe tid med de mest fantastiske barna, for at dere gir oss all den fantastiske tilbakemeldingen dere gir oss. Vi er også veldig takknemlig for de tilbakemeldingene vi får når dere opplever at vi kanskje kunne gjort ting annerledes også, eller når dere føler dere usikre på noe. Det er gjennom tilbakemelding, et tett samarbeid og godt samspill vi lærer og kan bli bedre. 

Denne dagen skal være en fest!En fest for alle oss som har del i Villa Snøringsmoen. Mange ulike mennesker med ulike erfaringer og ulik bakgrunn. Det som er likt for oss alle sammen er at vi er så utrolig glad i disse barna og at vi alle vil deres beste. 

Tusen takk for at vi får låne de .