Barns medvirkning

Barnehagen skal ivareta barnets rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Vi legger til rette for medvirkning gjennom:

et tilrettelagt miljø, hvor materiellet og aktiviteter er tilgjengelig slik at barna kan velge hva de vil gjøre av aktiviteter.

våre tverrfaglige prosjektarbeid hvor vi har som mål at barnas initiativ skal være med å påvirke prosessen.

at barnehagen skal ta barnas behov på alvor. Vi ønsker at barna får erfare å få innflytelse i eget liv.

at alle får være aktive i fellesskapet. Da blir vi alle en del av læringen gjennom å hjelpe hverandre, trøste, vise omsorg og vise engasjement til andres innspill.