Årsplan

Velkommen til Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage

I henhold til Lov om barnehager skal hver barnehage utarbeide en årsplan for barnehagens innhold og organisering.  Årsplanen viser hvordan vi jobber for å omsette Rammeplanens formål og innhold til praksis, samt beskriver ULNA og den enkelte barnehages strategier, verdier og satsingsområder. 
Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og fungerer som dokumentasjon på vårt faglige arbeid overfor foreldre, myndighetene, samarbeidspartnere og andre interesserte. 

Temaarbeid som skjer i barnehagen dokumenteres på vår digitale kommunikasjonsplattform - KidPlan som alle foresatte har tilgang til. 

Årsplanen er fastsettes av barnehages samarbeidsutvalg og kan lastes ned her